Bellmo – חברה אשר המוצר נעשה על ידי חומרי שאריות של התעשייה.

אנו מאמינים כי דרך החיים שלנו ניתן לקחת על ידי הרבה קהילות בכל רחבי העולם – כפר העיר, הטבע. המשמעות העיקרית והתוצאה של זה היא שינוי גדול בהתנהגות שלנו ואת הלחץ בחיים.

נדב ישי

 

חברת Bellmo מאפשרת לאדם להוסיף את ההפסקה היומית של חייו. מנתק את רצף האירועים של היום, להשהות את המירוץ שבו אנו חיים. החברה מייצרת מגוון של מוצרים המותאמים הרכב ומאפשר למשתמש לעזוב חוויה קצרה להפיק את המרב ממנו.

_MG_6952

_MG_6960