מפת מרפאת מעוז

1

עומס תנועה

2

עומס רעש

3he

עומס חזותי

4he

5he

6he

כסאות ישיבה

7he

שיתוף פעולה עם מרפאת מעוז של קופ”ח כללית.

  • ביקרנו במרפאה 15 פעמים
  • ערכנו סקר 1
  • צילמנו מאות תמונות
  • ניהלנו שיחות עם המטופלים בתוך המרפאה ומחוץ למרפאה
  • מיפינו את המרפאה 5 פעמים
  • ביקרנו אצל המתחרים
  • דיברנו רבות עם הצוות
  • ערכנו עשרות התבוננויות

מרפאת מכבי באגרי פס לעומת מעוז

8he

שינוי מיקום האחיות

9enhe

15

השאר תגובה